10 trường Đại học tốt nhất thế giới 2015

Print

 

Sau đây là danh sách 10 trường Đại học tốt nhất trên thế giới

1. Đại học Harvard
Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 1
Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 1
Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 1
Tổng điểm: 100/100

2. Đại học Stanford
Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 2
Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 9
Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 2
Tổng điểm: 98,66/100

3. Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT)
Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 3
Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 3
Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 11
Tổng điểm: 97,54/100

4. Đại học Cambridge
Quốc gia: Anh
Xếp hạng trong nước: 1
Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 2
Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 10
Tổng điểm: 96,81/100

5. Đại học Oxford
Quốc gia: Anh
Xếp hạng trong nước: 2
Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 7
Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 13
Tổng điểm: 96,46/100

6. Đại học Columbia
Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 4
Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 13
Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 6
Tổng điểm: 96,14/100

7. Đại học California, Berkeley
Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 5
Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 5
Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 21
Tổng điểm: 92,25/100

8. Đại học Chicago
Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 7
Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 4
Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 15
Tổng điểm: 90,7/100

9. Đại học Princeton
Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 7
Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 4
Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 15
Tổng điểm: 89,42/100

10. Đại học Cornell

Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 8
Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 12
Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 18
Tổng điểm: 86,79/100

 

Nguồn: Center for World University Rankings

 

==========================
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Trung Tâm Tư Vấn Du Học OEC Toàn Cầu ( OEC Global Education)
Địa chỉ: Lầu 4, 132 - 134, Điện Biên Phủ, P. Đakao, Q.1, TP.HCM
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: (08) 38208921 -22
http://www.oecglobal.com.vn

 

 

 

 

 

 

primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved