Tin Tức Du Học

Du học Úc - Professional Year là gì?

Print

australian-logo-300x200Professional Year là một chương trình đào tạo chuyên nghiệp bao gồm những lớp học chính thức và những buổi thực tập lấy kinh nghiệm cho sinh viên học sinh. Một chương trình Professional Year sẽ:

 

- giúp học sinh làm quen với quy tắc làm việc và giá trị của môi trường làm việc tại Úc cũng như thị trường việc làm và văn hóa làm việc của người Úc

Ví dụ: cách viết resume (lý lich việc làm) và những kỹ năng khi đi phỏng vấn.

- đào tạo học sinh cách giao tiếp một cách hiệu quả và chuyên nghiệp trong môi trường làm việc tại Úc với đồng nghiệp, quản lí và khách hàng

- bao gồm một khóa thực tập ngắn hạn giúp học sinh trao dồi kinh nghiệm để đào tạo họ về tất cả các khía cạnh của việc làm thực tiễn trong một công ty của Úc

Chương trình Professional Year phải được bắt đầu ít nhất 12 tháng trong vòng 48 tháng ngay sau khi nộp đơn hoặc dành cho một trong những ngành sau đây:

  • the applicant’s nominated skilled occupation (ngành mà người nộp đơn được chọn)
  • a closely related skilled occupation (hoặc một ngành có quan hệ tương đối gần với ngành nghề mà nước Úc đang cần)

Sau khi hoàn thành khóa Professional Year, bạn sẽ được cộng thêm 5 điểm cho việc nộp đơn xin thường trú (PR) tại Úc.

Tuy nhiên, Professional Year chỉ dành cho những học viên thuộc những ngành sau:

Computing Science

http://www.acs.org.au/home?action=show&conID=pyp

Accounting

http://www.cpaaustralia.com.au/cps/rde/xchg/SID-5FC290FF-1D1AFF01/cpa-site/hs.xsl/about-migration-skilled-internship-program.html

http://www.charteredaccountants.com.au/The-Institute/Migration-assessment/Skilled-Migration-Internship-Program.aspx

Engineering

http://www.eeaust.com.au/professionalyear.html

Source: immi.gov.au

 

 

primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved