bannermovingsongngu3

Tin Tức Du Học

Cập nhật thay đỗi visa du học Anh bắt đầu từ tháng 4 2012

Print

UK-48x48UKBA thay đổi luật về visa du học Anh từ tháng 4 năm 2012

Tính đến ngày 06 Tháng Tư 2012, những thay đổi của UKBA sau đây đã có hiệu lực:

Thời gian học tập tối đa ở cấp độ Tier 4
Bây giờ có một giới hạn chung là 5 năm về thời gian học tập tại NQF cấp 6 (Cữ nhân). Trường hợp ngoại lệ là sinh viên theo học bằng thạc sĩ sau khi hoàn thành cử nhân họ được gia hạn đến 6 năm
và cho những người đi học tiến sĩ các giới hạn là 8 năm. Hạn 5 năm, và trường hợp ngoại lệ, sẽ hoạt động ngoài thời gian cho phép trong Tier 4 ở dưới cấp cử nhân (3 năm) và bất kỳ thời gian học ở Tier-4 (trẻ em) có nghỉa là sinh viên vẫn có thể đến Vương quốc Anh để học chương trình dự bị hoặc A Levels và sau đó học tiếp lên cử nhân, thạc sĩ, cộng với tiến sĩ cung cấp và họ có thể hoàn thành tất cả các khóa học này trong vòng 8 năm. Các thời gian giới hạn này được tính theo thời gian học tập, và sẽ không tính thêm thời gian nghỉ phép bên ngoài những khoảng thời gian khóa học.

· Những ảnh hưởng đối với học sinh:

Sự thay đổi này sẽ có nghĩa rằng học sinh sẽ không còn có thể thất bại và lặp lại năm ở cấp cử nhân nhiều lần như họ thích và sẽ có một giới hạn bao lâu họ có thể du học tại Vương quốc Anh.

Nó cũng có nghĩa rằng nếu họ mất quá lâu thời gian để hoàn thành cử nhân họ sẽ không thể ở lại Vương quốc Anh để học ở cấp thạc sĩ hoặc tiến sĩ (vì đã hết thời gian).

PSW / Doanh nhân Sau đại học
1 Tier làm việc, học sẽ đóng cửa cho các ứng dụng mới vào ngày 05 tháng 4 2012. Quy định mới được thực hiện theo cấp 2 (Đại Cương) tuyến đường cho sinh viên tốt nghiệp với một công việc tốt nghiệp

với mức lương tối thiểu 20.000 £ (điều này có thể được yêu cầu có thể cao hơn tùy thuộc vào công việc sau đại học).

Cấp mới 1 chương trình (Graduate doanh nhân) đã được giới thiệu cho những người đã được xác định bởi các trường đại học Vương quốc Anh là ý tưởng lớp học thế giới đã phát triển sáng tạo,

kỹ năng kinh doanh, nhưng chưa có trong một vị trí để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của cấp 1 ( Doanh nhân) tuyến đường. Điều này sẽ cho phép họ phát triển các doanh nghiệp của họ ở Vương quốc Anh.

· Ảnh hưởng cho sinh viên
Sinh viên tốt nghiệp có thể không còn ở lại và làm việc tại Anh trừ khi họ đảm bảo một công việc sau đại học và hoàn thành 2 tiêu chuẩn Tier chung

Sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể áp dụng cho các chương trình Doanh nhân sỹ, nhưng điều này là giới hạn đến 1000 mỗi năm

Yêu cầu bảo trì và tiền đặc cọc chỗ ở
Từ tháng 4 năm 2012 Tier 4 ứng viên sẽ được yêu cầu để hiển thị £800 (ngoài London) cho mỗi tháng của khóa học lên đến tối đa là 9 tháng (tức là tăng từ £ 5.600 đến £ 7.200 là chỗ ở bên ngoài London). Số tiền xin gia hạn thị thực trong nước cũng tăng lên.

Số tiền đặc cọc chỗ ở có thể được trừ ra đối với các điều kiện yêu cầu, nhưng hiện nay không có giới hạn trên số tiền đặc cọc chổ ở. UKBA đã đặt một số tiền tối đa là  £1.000 bảng Anh có thể được trừ vào quỹ bảo trì.

· Ảnh hưởng cho sinh viên
Tất cả các ứng viên phải có £7.200 bảng trong ngân hàng của họ trong 28 ngày trước khi nộp đơn xin visa du học mới để học tập tại Vương quốc Anh và họ phải cần thể hiện được là có đủ tiền trong tài khoản để có thể xin visa mới ở Vương quốc Anh .

primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved