Thủ Tục Du Học

Thủ tục xin visa Du Học Mỹ

USA-120-animated-flag-gifsThủ tục xin visa Du Học Mỹ

Quy trình áp dụng cho học sinh xin thị thực du học lần đầu hoặc các du học sinh về thăm gia đình và muốn quay trở lại Mỹ để tiếp tục khoá học và những học sinh muốn xin visa du lịch hoặc du học mỹ.

Bước 1: Xin cấp I-20 / DS-2019 và trả phí SEVIS

  • I-20: Đối với thị thực F-1 và M-1, du học sinh phải xin mẫu I-20 do trường học ở Hoa Kỳ cấp. Mẫu I-20 phải có chữ ký của du học sinh và đại diện của trường học.
  • DS-2019: Đối với thị thực J-1, du học sinh phải xin mẫu DS-2019 từ chương trình trao đổi văn hoá.
  • Trả phí SEVIS I-901: Tất cả các đương đơn xin thị thực du học (F-1, M-1) hay trao đổi văn hoá (J-1) đều phải trả phí SEVIS trước ngày phỏng vấn. Du học sinh phải nộp bản chính biên nhận đóng phí SEVIS (mẫu I-797) hoặc biên nhận điện tử nếu việc đóng phí được thực hiện qua mạng internet.

Read more...

Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved