Thủ Tục Du Học

Thủ tục xin Visa Du Học Úc

Australia-120-animated-flag-gifsThủ tục xin Visa Du Học đi Úc

Những học sinh có ý định học ở Úc có thể nộp đơn xin cấp thị thực (visa) du học sau khi nhận được thư mời ghi danh khóa học (letter of offer) hoặc giấy xác nhận ghi danh điện tử (eCoE) có liên quan đến một hay nhiều khóa học toàn thời gian mà học sinh có ý định theo học.

Thị Thực (visa) Du Học hiện nay bao gồm:

  • Thị thực thứ hạng (visa sub-classes) chiếu theo lãnh vực giáo dục.
  • Quý vị nên nộp đơn xin thị thực thứ hạng dành cho khóa học chính mà quý vị dự định theo học.
  • Mức thẩm định quốc gia (country assessment levels - CAL)
  • Mức thẩm định quốc gia được xếp theo từng lãnh vực giáo dục tại mỗi nước và được chia ra làm 5 mức.
  • Các tiêu chuẩn hiển nhiên (evidentiary standards)
  • Mức nghiêm nhặt của các yêu cầu về thị thực, bao gồm khả năng Anh ngữ, tùy thuộc vào mức thẩm định quốc gia. Mức thẩm định quốc gia càng cao thì các yêu cầu về thị thực càng trở nên nghiêm ngặt hơn.
  • Xác Nhận Ghi Danh Ðiện Tử (electronic confirmation of enrolment - eCoE)
  • Xác Nhận Ghi Danh Ðiện Tử hay eCoE là chứng cớ ghi danh duy nhất được chấp nhận trong việc duyệt xét đơn xin cấp thị thực du học.Chứng nhận học bổng (Đối với học sinh theo chương trình học bổng)

Read more...

Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved