bannermovingsongngu3

Sự kiện & Hội Thảo Du Học

Hội thảo du học Úc - University of Tasmania

Print

utaslogoHội thảo du học Úc - University of Tasmania

Cơ hội cho học sinh quan tâm đến giáo dục ở Úc và đặc biệt về chương trình Đại học ở Tasmania.
Thứ Bảy, ngày 16 tháng 3 Năm 2013 từ 10:00AM-11:00AM.
Địa điểm:Lầu 4, 132-134 Điện biên phủ, P. Đakao, Q1, TP Hồ Chí Minh
              
Chi tiết của chương trình:

.Gặp Ông Nick Shaw (Manager International Office)
.Giới thiệu về Đại học Tasmania

.Các khóa học tiếng Anh và các chương trình đại học và sau đại học
.Trả lời câu hỏi của từ các bạn sinh viên
Đặc biệt! Đăng ký tham dự miễn phí
Muốn tham dự xin liên lạc số 08 38208921 hay email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved