bannermovingsongngu3

Sự kiện & Hội Thảo Du Học

Hội Thảo - Quan trọng của tiếng Anh trong học đường và công việc

Print

EnC-Jan112013

Hội Thảo - Quan trọng của tiếng Anh trong học đường và công việc

Ngày: 11 Tháng 1 2013 vào lúc 6:00PM - 8:00PM

Địa điểm: The Corner Cafe - #53/16-18 Phan Xích Long, PN, TP. HCMC

Đăng ký:

Click vào đây https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDk1UlhLaHg3U21oa0JHZEp1eVlTWFE6MQ

 

primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved