Kinh Nghiệm Du Học

Kinh nghiệm du học Úc - Trường PIBT

Print

pibt student small

Tên: Hollie Tran, Học nghành: Hotel Management

PIBT đã đào tạo cho tôi một nền tảng chắc chắn cho sự chuyển tiếp vào Đại học Edith Cowan University (ECU) .

Với sự nhiệt tình của các giảng viên và nhân viên cũng như môi trường đa văn hóa, Tôi đạt được một kiến thức rộng lớn hơn đã mang tôi đến gần hơn với mọi người từ khắp nơi trên thế giới.

Có một cơ sở và thiết bị tốt cũng đã giúp tôi dễ dàng thành công

primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved