Kinh Nghiệm Du Học

Kinh nghiệm du học New Zealand - Lincoln University

Print

kinh nghiem du hoc Tuyết đã học thành công Cử nhân ngành công nghiệp du lịch tại Đại học Rangsit và đã chọn học Master tại trường Đại học Lincoln (Lincoln University) ở Christchurch - New Zealand bởi vì trường đại học này được biết đến với các khóa học về nghành du lịch khách sạn . Tuyết chọn học tiếng Anh 6 tháng trước khi vào khóa học Thạc sỉ. Dùng tiếng Anh tại trường Đại học là khá khó khăn nhưng OEC đã liên lạc và nhờ những anh em sinh viên đã qua từ trước đã tận tình giúp đỡ.

primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved