Giới thiệu các trường tại Úc

Du học Úc - Baxter institute - Melbourne

Print

Baxter institute

Kể từ khi được thành lp năm 1971 như là mt salon chuyên nghip, Baxter Institute (trước là Sheila Baxter Institute) đã phát trin thành một cơ s đào to được kính trng được công nhn bởi chính ph Úc. Trong 20 năm qua chúng tôi đã trở thành nhà lãnh đạo trong vic đào to các chuyên gia về tóc và săn sóc sắc đp. Gần đây chúng tôi đã m rng sang đào to chuyên môn về sửa ô tô, làm bánh, chế to, kinh doanh, tiếng Anh. Một số sinh viên nước ngoài ca chúng tôi đã đếnđào to với phương phápvà kinh nghiệmduy nhất của Baxter Institute  t các nước như châu Âu, châu Phi, Ấn Đ, Sri Lanka, Anh, Malaysia, Thái Lan, Nht Bn, Mauritius, Việt Nam và Trung Quc.

Tại Baxter Viện chúng tôi cung cp chng ch và bng tt nghip các khóa hc về Tóc, Thẩm m, Ô tô, làm bánh, chế to, kinh doanh và tiếng Anh được chính phủ công nhn và Austudy phê duyt các khóa hc ca chúng tôi được đăngvới CRICOS.

Điều gì làm cho chúng tôi khác?

    * Chúng tôi
có các chương trình tr giúp đc bit trong vic gii quyết các vn đ v ngôn ng và khác bit văn hóa
    * Chươ
ng trình ging dy ca chúng tôi là tp trung ch yếu vào ng dng thc tế
    *
Các khóa hc có thời gian nhập học linh hot
    * Thờ
i khóa biu đào tạo linh hot

    * Giúp đở tìm việc làm  (điu kin áp dng)
    * Tấ
t c các trung tâm đu nm trong vòng 5 phút đi b t nhà ga xe la Flinders Street và dng xe đin ti trung tâm ca thành ph
    * Là một tổ
chc và trung tâm đào to chúng tôi là thành viên ca OSTAS(Overseas Student Training Assurance Scheme) và điu này đm bo chất lượng đào to.
    *
Là chương trình cao đẳng và dy ngh mà học sinh có thể tiếp tc lên Đi hc.
    *
Có cơ hi đ tham gia vào các cuc thi trong nước và quc tế.

Tạ
i Baxter Viện chúng tôi cung cp các kế hoch thanh toán linh hoạt

Học phí của trường Baxter Institute.  
Tùy theo các khóa và nghành học từ AUD 6,000 đến AUD 15,000

Thêm chi tiết xin liên hệ OEC Global Education
Tel: 0838208921 / email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved