Du học úc - Chi phí

Print

chi phi du hoc

Chi phí Du học Úc

1. Các khóa học tiếng Anh (ELICOS).

Học sinh có nhiều lựa chọn cho việc học tiếng Anh tại Úc. Thông qua các trường học ngôn ngữ, trường cao đẳng, trường TAFE hoặc đại học

Khoá học.
General English / English for Academic Purpose / English Test Preparation Program (IELTS, TOEFL)
Thời gian.
1-40 weeks
Học phí. A$150-350 per week


2. Chương trình Trung học.

Hầu hết các trường học chấp nhận sinh viên quốc tế theo học từ lớp 7 trở đi. Học sinh đi học trung học nên ghi danh vào các khóa học ngôn ngữ của những trường trung học này để chuẩn bị ngôn ngữ ở mức độ vừa đủ cho các học sinh có thể truy cập vào trường học.

Trung học chương trình giảng dạy.
Học phí A$5.000 - A$13.000 / năm.

3. Giấy chứng nhận và các khóa học Diploma.

Certificate / Diploma
Thời gian 0,5-1 năm / 1-2 năm.
Học phí A$4,400-A$18,000 A.

4 Cử nhân

Bachelor Degree
Thời gian: 3-năm.
Học phí A$10,000-A$16,500 / năm.

5. Sau Đại Học
Cả hai mô hình: lớp học (Course work) hoặc nghiên cứu (Research), hầu hết các học sinh ghi danh theo học Thạc sỉ là Course work. Đối với học tiến sĩ sẽ tập trung vào nghiên cứu. Nhưng có một số trường Đại học có cấp bằng tiến sĩ có cả Course work và Research cùng với nhau.

Khoá học.
Cao Đẳng
Cử nhân.
Bằng thạc sĩ.
Tiến Sỉ.
Thời gian.
0,5-2 năm.
1-3 năm.
1-2 năm.
3-5 năm.
Học phí.
9,000-16,000 A $ / năm.
9,000-16,000 A $ / năm.
11,000-18,500 A $ / năm.
11,000-18,500 A $ / năm.


primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved