Du học Thụy Sĩ - Swiss College of Hospitality Management, SHML

Print

shml logoTrường SHML nằm ở vùng Oberland Bernoises - một nơi an toàn, cung cấp cho sinh viên môi trường học tập và đào tạo về lĩnh vực ẩm thực và nhà hàng cũng như điều hành phòng và quản lý kinh doanh hiệu quả.

Sinh viên trường SHML có thể tiếp tục học và lấy bằng đại học của trường đại học Gloucestershire về chuyên ngành Strategic Hospitality Management.

Chương trình đào tào: sinh viên vừa học vừa thực tập ngay từ năm đầu tiên

Nhiệm vụ của SHML:

SHML giảng dạy và kết hợp chặt chẽ giữa môi trường kinh doanh nhà hàng khách sạn thực tế và những truyền thống cơ bản của Thụy Sĩ với nghệ thuật quản lý Nhà hàng khách sạn giúp sinh viên biết cách quản lý Quốc tế trong suốt thời gian học và sau khi tốt nhiệp. Phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên là mục tiêu cốt lõi của trường SHML cũng như đội ngũ nhân viên giáo viên trong trường.

Mục tiêu của SHML: cung cấp kiến thức, kỹ năng và sự tự tin chuyên nghiệp cần thiết cho học sinh để chứng minh khả năng điều hành quản lý nhà hàng khách sạn trong hoạt động khách sạn, và cạnh tranh từ đó cho phát triển nghề nghiệp theo khuynh hướng quản lý khách sạn quốc tế.

Học phí:

Học phí 1 học kỳ khoảng 29,725 CHF (bao gồm học phí và chi phí ăn ở, bảo hiểm, sách vở, đồng phục).

primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved