Du học Thụy Sĩ - Hệ thống giáo dục

Print
Thụy Sĩ - Hệ thống giáo dục.

Switzerland-120-animated-flag-gifs SWITZERLAND EDUCATION SYSTEM

Hệ thống giáo dục của Thụy Sĩ được chia thành 5 cấp như sau.

Kindergarten (Giáo dục Mầm non).

Một chương trình trước tuổi đi học. Nói chung, trẻ em sẽ tham dự các lớp mẫu giáo tuổi từ 3-6 năm.

Giáo dục tiểu học (tiểu học).

Chương trình
bắt buộc cho trẻ em ở Thụy Sĩ, tất cả mọi người phải tham gia giáo dục tiểu học ở năm 6 tuổi. Các chương trình khác nhau tùy thuộc vào mỗi tỉnh nhưng chủ yếu là 6 năm nhưng một số tỉnh có chương trình 4 năm hoặc 5 năm.

Trường trung học - (secondary school).

 • Trung học cơ sở (từ lớp 6 đến lớp 9 hoặc lớp 10 tuỳ theo từng bang): vẫn là bậc học bắt buộc;
 • Trung học phổ thông (từ lớp 10 đến lớp 12): hết giai đoạn giáo dục bắt buộc, lúc này học sinh đã 16 tuổi, học sinh có thể lựa chọn: học văn hoá chung hay học nghề.

Trường Cao đẳng và Đại Học (Upper Secondary Education) được chia thành 2 loại.

 • Trường Nghệ thuật tự do (Liberal Arts School).
 • Trường Trung học dạy nghề.
 • Trường Cao đẳng dạy nghề như giáo viên mẫu giáo, nhà quản trị kinh doanh, vv.
 • Trường kỹ thuật cao dạy kỹ thuật,.
 • Trường Đại Học (Universities)
Một Năm chia thành 2 Học kỳ:
- Học kỳ mùa đông vào giữa tháng 10 - đầu tháng 3.
- Học kỳ
mùa hè bắt đầu giữa tháng 4 - vào giữa tháng 7.

Áp dụng cho các sinh viên Việtnam học đại học:

 • Phải không ít hơn 18 tuổi
 • Tốt nghiệp trường trung học ở Thụy Sĩ (Leaving Certificate) hoặc bằng cấp tương đương như vậy không cần làm kiểm tra đầu vào (Entrance Examination).
 • Học sinh có bài kiểm tra ngôn ngữ được sử dụng trong giảng dạy của trường Đại học (bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Đức).
 • Học sinh cần phải học tiếng Pháp hoặc tiếng Đức khi đến Thụy Sĩ ít nhất 1 năm.

 

photo acceuil


Học về khách sạn ở Thụy Sĩ.

Môn Quản lý Khách sạn là môn học được hầu hết các học sinh Việt nam ưa chuộng ở Thụy Sĩ và phổ biến nhất. Môn Quản lý Khách sạn kết hợp với các khóa học giảng dạy lý thuyết và thực hành. Nhà trường sẽ cung cấp cho Sinh viên nội trú. Một số kiến thức cơ bản của nghành phục vụ khách sạn như nhà bếp, giám sát nhà hàng, văn phòng.

Nghành Quản lý khách sạn ở Thụy Sĩ sẽ giảng dạy tại các trường đại học hoặc các trường cao đẳngcủa chính phủ hoặc tư nhân. Các tổ chức giáo dục tư nhân được xác nhận của chính phủ hoặc chứng nhận bởi các hiệp hội chuyên nghiệp ở các cấp độ khác nhau. Các loại chương trình như: Giấy chứng chỉ (chương trình 1 năm hoặc chưa tới 1 năm), Diploma (2 - 3 năm), Cư nhân (4 năm) và Thạc sỉ (2 năm).

Ngôn ngữ được sử dụng trong giảng dạy khác nhau ở mỗi cơ sở giáo dục: tiếng Anh , Pháp hoặc tiếng Đức.
primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved