Du hoc Thụy Sĩ - Chi Phí

Print

Dự toán kinh phí du học Thụy Sĩ
Cao đẳng/ Học phí đại học/ Sau đại học/ 13000 - 14000 USD/

Mạc dù học phí bị coi là đắt. Các khóa học du lịch - khách sạn được nhiều sinh viên quốc tế lựa chọn do khi học khóa này, sinh viên có 6 tháng thực tập có trả lương. Sau khi cân đối phí phải nộp - tiền lương thực tập thu được, phí thực tế sinh viên phải nộp/ năm chỉ còn # 8000 -10.000 cả ăn, ở và học phí

Cơ hội làm thêm
Cơ hội làm thêm ngoài giờ học như dạy tiếng nước ngoài, phục vụ nhà hàng, bán hàng, gia sư, văn phòng, giao hàng …
Mức lương: USD 1200/ tháng.

primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved