Giới thiệu trường tại Thái Lan

Du Học Thái Lan - Webster University

Print

Webster University

Webster University Thailand (WUT) được thành lập vào ngày 18 tháng 12 năm 1997, nhưng đã không bắt đầu hoạt động cho đến năm 1999. Là một chi nhánh của Đại học Webster trên toàn thế giới với 100 địa điểm Hoa Kỳ và trên thế giới, Đại học Webster Thái Lan tự hào một phần tích hợp đầy đủ của mạng lưới quốc tế của Đại học Webster cũng là một phần của lịch sử truyền thống lâu đời của Webster.

Các chương trình học:

 

B.A. Bachelor of Arts in Management Studies, International Business, Marketing, Media Communications, Advertising and Marketing Communications, Psychology, International Relations
B.Sc. Bachelor of Science in Business Administration
M.A. Master of Arts in Media Communication, International Relations
M.B.A. Master of Business Administration in Finance, Marketing

 

Yêu cầu:

  Bachelor Master
English Proficiency Test TOEFL 550
IELTS 6.0
TOEFL 575
IELTS 6.5
Qualifications Chứng chỉ trung học phổ thông (Lớp 12) Băng cử nhân

Thêm chi tiết xin hệ OEC Global Education
Tel: 08 38208921 / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved