Du học Singapore - JDMIS - Jewellery Design School

Print

jdmisJDMIS một cơ sở giáo dục hàng đầu tại Singapore đá quý. Các phòng học và thực tiễn cho nghệ thuật quy mô lớn.Lớp học nhỏ 8-12 người ở mỗi lớp có một chuyên gia chăm sóc chặt chẽ. Viện có vị trí lầu 7 của Plaza Sunshine Lounge của các tòa nhà hiện đại.Tại trung tâm của trung tâm thương mại của thành phố của Singapore.


Chào mừng bạn đến trường thiết kế đồ trang sức và quản lý.
Độc đáo trong thiết kế đồ trang sức.
Hình mẫu. JDMIS cung cấp Giấy chứng nhận khóa dẫn đến Diploma và Advanced Diploma về cả thiết kế và nghiên cứu quản lý. Situated in Singapore, Asia's Education Hub, Tọa lạc tại Singapore, Châu Á của Giáo dục Hub,.
Hình mẫu. JDMIS đón sinh viên từ khắp nơi trên thế giới để khám phá thế giới của sức thiết kế và quản lý.

Sample Image

The Jewellery Design & Management International School

Các khóa học
Active ImageShort Certificate
Active ImageJDMIS Certificate
Active ImageJDMIS Diploma
Active ImageAdvance Diploma
Active ImageSpecialize Diploma

Active ImageShort Certificate
Hình mẫu. Thời gian ở trường 3-4 giờ mỗi khóa học.
- Thread & Wire Design
- Silver Jewellery Design

Active ImageJDMIS Certificate
Hình mẫu. Thời gian trong trường học 34 giờ mỗi khóa học.
- Fundamental of Gemology
- Jewellery Design Fundamental
- Metal Clay Fabrication
- Thread & Wire Design
- History and Trend in Jewellery Design

Active ImageJDMIS Diploma Trang sức thiết kế.
Hình mẫu. Chiều dài của nghiên cứu 6 tháng.
- Jewellery Design and Marketing

Active ImageAdvance Diploma Trang sức thiết kế.
Sample Image Chiều dài của nghiên cứu 6 tháng.
- Design and Entrepreneurship
- Jewellery Design and Management

Active ImageSpecialist Diploma Program Trang sức thiết kế.
Hình mẫu. Trong giai đoạn nghiên cứu 6-12 tháng
- Jewellery Design and Fabrication

Active Image

Quan tâm đến việc ghi danh liên hệ OEC Global Education

Tel: 08 38208921 hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved