Du học Newzealand - The University of Auckland - NZ

Print

university of auckland

The University of Auckland ở Thành phố Auckland được thành lập vào năm 1883 và là trung tâm quốc tế ngày càng tăng với việc học tập và nhiều loại ngành học xuất sắc. Sinh viên đại học có hơn 34.000 người trong đó có hơn 4.700 sinh viên quốc tế đến từ hơn 75 quốc gia. Và có hơn 2.000 nhân viên là một đội ngũ của trường đã được đào tạo rất tốt. Bằng cấp của Đại học Auckland được công nhận quốc tế.


The University of Auckland có chương trình giáo dục được cải thiện hơn 150 chương trình mới có liên quan đến 8 lảnh vực sau đây. 
o Nghệ thuật. 
o Hành chính. 
o Viện Nghệ thuật và sáng tạo.
o Giáo dục. 
o Luật. 
o Y tế 
o Khoa học. 
o Thần học.

- Các nguồn dữ liệu tiện nghi và dịch vụ hỗ trợ để giúp học sinh thành công. 
•The University of Auckland ở New Zealand được xếp hạng trong 50 trường đại học hàng đầu trên thế giới. 
•The University of Auckland của New Zealand là cơ quan nghiên cứu hàng đầu thế giới với những nhà nghiên cứu có kỹ năng nhất của đất nước. 
•The University of Auckland là trường đại học chỉ có ở New Zealand và là một thành viên của Hiệp hội các trường đại học trong khu vực Thái Bình Dương.

Điều kiện Anh ngữ 
  • Yêu cầu tối thiểu vào Đại học: IELTS 6.0 với môn thi khogn ít hơn 5.5 hoặc TOEFTL 550(TW 4.5)
  • Yêu cầu tối thiểu vào sau Đại học: IELTS 6.5 với môn thi không ít TOEFL 575 (TW 4.5)
  • Một số khóa học của chương trình Đại học và sau Đại học yêu cầu điểm số cao hơn.Đại học Auckland cung cấp cho sinh viên tiêu chuẩn giáo dục tối ưu trong môi trường khích lệ tại một trong các thành phố sôi động và đa dạng nhất.

Năm học

Năm học gồm 2 kỳ học và khóa học hè. Khóa học hè bắt đầu từ tháng 1 đến cuối tháng 2, học kỳ 1 bắt đầu từ cuối tháng 2 đến tháng 6 và học kỳ 2 từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 11. Một số chương trình Đại học và sau Đại học nhân sinh viên vào học kỳ 2.

Hạn chót nhận đơn: ngày 10 tháng 12 năm trước khi cho học kỳ 1 và ngày 30 tháng 05 cho học kỳ 2.

Thêm chi tiết xin liên hệ OEC Global Education

The University of Auckland,The University of Auckland,The University of Auckland,The University of Auckland,The University of Auckland,The University of Auckland,The University of Auckland
Đại học Auckland,Đại học Auckland,Đại học Auckland,Đại học Auckland,Đại học Auckland,Đại học Auckland,Đại học Auckland,Đại học Auckland,Đại học Auckland,Đại học Auckland
primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved