Chi phí du học Canada

Du học Canada - Chi Phí

Print
du hoc canada - chi phi


Trung bình chi phí cho cuộc sống hàng ngày C$ (Canadian Dollars)
Chuyến xe buýt chi phí chỉ có C$2
Diện thoại trong nước C$0.25
Mỗi bữa ăn khoảng
C$10-$25
Vé xem phim C$8.50
Gửi thư trong nước C$0.48
Gửi thư ngoài nước C$1.25
Học Phí Trung Bình C$7100 / năm
Nhà ở C$8100 / năm

Note: C$ 1 = 21,500 VND

primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved