bannermovingsongngu3

HỌC BỔNG DU HỌC ÚC

Học bổng 25 % học phí trường đại học QUT Australia

Print

 

scholarship QUTHọc bổng 25 % học phí trường đại học QUT Australia

Đại học QUT là một trong những trường kinh doanh hàng đấu thế giới

Học bổng này nhằm khuyến khích  các bạn có thành tích học tập xuất sắc .

scholarship QUT business

Các chương trình học nhận học bổng

$1·         BS05 Bachelor of business

$1·         BS16 Master of Business

$1·         BS 17 Master of Business Advanced

$1·         BS 18 Master of Business / Master of Business dounle degree

$1·         BS 79 Graduate Diploma in Business

Học bổng

$1-       25 % học phí cho kỳ nhập học đầu tiên

$1-       25 % học phí cho các học kỳ khác ( nếu duy trì được số điểm 5.5 GPA)

 

Yêu cầu

$1-       Là sinh viên quốc tế

$1-       Đã hoàn thành các khóa học

$1-       Ielts : 6.5

$1-       Đối với chương trình cử nhân : GPA 9.0

$1-       Đối với chương trình thạc sỹ : đạt được 3.4 / 4

( không cần nộp hồ sơ xin học bổng nêu như đủ điều kiện xin học bổng)

scholarship QUT business 1

 

****

 

Mọi thông tin du học các bạn liên hệ công ty tư vấm du học OEC Global Education 

Lầu 4,132-134 Điện Biên Phủ , P.Dakao ,Quận 1. TPHCM 

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://oecglobal.com.vn

Call: (08) 3820 8921 – 22

Facebook: https://www.facebook.com/TrungTamHoTroGiaoDucQuocTeOec

 

 

 

 

 

primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved