bannermovingsongngu3

HỌC BỔNG DU HỌC ÚC

Học bổng du học Úc - 50% của Đại học Wollongong

Print

university of wollongong UOW LogoĐại học Wollongong, Úc mang đến cơ hội đạt học bổng trị giá 50% cho học sinh đăng kí nhập học khóa tháng 7/2013.

 

Đại học Wollongong, Úc có hai chương trình học bổng chính sau:

  • Undergraduate Excellence Scholarships (UES)

Dành cho các chương trình đào tạo Cử nhân, ngoại trừ: Medicine, Nursing, Nutrition, Dietetics, Exercise Science, Rehabilitation và Psychology. UES giảm 25% học phí cho các đơn nhập học đạt đủ điều kiện của trường.

  • International Academic Merit Scholarship

Dành cho những sinh viên học tiếp tục với chương trình đào tạo Cử nhân Kinh doanh và Engineering & Information Sciences.

primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved