bannermovingsongngu3

HỌC BỔNG DU HỌC ÚC

Học bổng du học Úc - A$4000 Victoria University (Sydney)

Print

VictoriaUni-au-logoTrường Đại Học Victoria tại Sydney tặng học bỗng A$4,000 cho các sinh viên năm thứ nhất học các nghành sau đây:

.Cử nhân Kinh Doanh - Kế toán, CNTT hoặc Thạc sỉ Kế toán hoặc CNTT

Điều kiện: Đăng ký vào khóa Tháng 11/2012 hoặc Tháng 3/2013

Thêm chi tiết xin liên hệ OEC Global Education
Tel: 08 38208921 / email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved