bannermovingsongngu3

HỌC BỔNG DU HỌC ÚC

Học bổng du học Úc - Học bổng Wollongong dành cho sinh viên xuất sắc – Việt Nam

Print

uow066516Học bổng Wollongong dành cho sinh viên xuất sắc – Việt Nam

Trường đại học Wollongong xin trân trọng thông báo về chương trình học bổng giảm học phí  dành cho sinh viên xuât sắc. Với học bổng này, sinh viên được giảm 25% hoc phí trong suốt quá trình học khóa cử nhân đại học tại trường Wollongong, Australia, thời gian khóa học dài nhất là 4 năm. Học bổng được áp dụng đối với tất cả các khóa học cử nhân ( trừ Y dược, dinh dưỡng, phục hồi chức năng và tâm lý học)

Để nhận được học bổng cho năm 2012, sinh viên phải đạt được các chỉ tiêu tối thiểu như sau:

  • Tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm trung bình tử 8.0 trở lên ( đối với học sinh từ các trường thông thường) và 7.5 trở lên (đối với học sinh từ các trường chuyên)
  • Bắt đầu khóa cử nhân đại học tại trường Wollongong vào năm 2013.

Đạt đuợc các chỉ tiêu tối thiểu này không đảm bảo việc sinh viên sẽ dành được học bổng mà chỉ có nghĩa là sinh viên đủ chỉ tiêu để nộp đơn xin học bổng.

Sinh viên phải nộp đơn xin học bổng trước : ngày 23 tháng 11 năm 2012 cho kỳ học mùa thu (tháng 2 năm 2013)

Đọc thêm chi tiết…

Học bổng dành cho chương trình kỹ sư quốc tế

Đặc biệt dành cho ứng viên tốt nghiệp phổ thông với thành tích cao, học bổng bao gồm $4000 hỗ trợ cho 2 năm đầu, $ 1.000 được cấp để tham gia trong chương trình trao đổi, các chương trình tiên tiến, hội thảo và được nhận lương khi tham gia vào chương trình nghiên cứu mùa hè . Bạn cũng có được đảm bảo có việc làm vào kỳ nghỉ ở cuối năm thứ 3.

Học bổng Sydney Business School

Hằng năm Sydney Business School (chi nhánh Sydney và Innovation campus) thường xuyên giới thiệu chương trình học bổng giảm học phi dành cho các sinh viên đang học cao học. Giá trị của học bồng có thể từ $5,565 - $8,350.

Thêm chi tiết xin liên hệ OEC Global Education
Tel: 08 38208921 hay email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved