bannermovingsongngu3

HỌC BỔNG DU HỌC ÚC

Học bổng du học Úc 2013 - Đại học LaTrobe University

Print

latrobe u logoĐại học LaTrobe giành nhiều học bỗng cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc.

 

1.Học bổng A$ 20.000$/4 năm dành cho sinh viên theo học khóa cử nhân Kỷ Sư Dân Dụng tại cơ sở Bendingo. Học lực từ 7.0/10 trở lên và IELTS tối thiểu 6.0. Trong quá trình học tập tại Latrobe University Sinh viên phải đạt được kết quả học tốt mổi năm để được hưởng được tiếp tục nhận học bỗng.

2.Học Bỗng A$ 3,000 dành cho sinh viên Đông Nam Á với kết quả học tập khá. Học bỗng được cấp 1 lần cho sinh viên đến khi đủ quota. Học sinh đáp ứng điều kiện đầu vào ở cấp cử nhân và phải 1 bài luận văn (500 chữ).

 

3.Học bỗng cho các sinh viên quốc tế xuất sắc (AES) có từ A$10,000 đến A$20,000. Thời gian nộp đơn từ 31/05 đến 28/06

4.Học bổng Thạc sỉ A$3,000 cho sinh viên khá giỏi. Yêu cầu điểm trung bình đại học đạt từ 7.0 trở lên nếu tốt nghiệp từ đại học công lập & Điểm trung bình đạt từ 7.5 trở lên nếu tốt nghiệp từ đại học tư thục.

Thêm chi tiết và nộp hồ sơ tại OEC Global Education

Tel: 08 38208921 / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved