bannermovingsongngu3

HỌC BỔNG DU HỌC ÚC

Học bổng du học Úc - học bỗng Thạc sĩ của Đại Học Deakin có giá trị đến A$4,000

Print

deakin-logoĐại Học Deakin có các suất học bổng Thạc sĩ có giá trị đến A$4,000 giành cho các sinh viên quốc tế có kết quả học tập tốt

Thêm chi tiết xin liên hệ OEC Global Education
Tel: 08 38208921 hay email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngành thạc sĩ có học bỗng:

Nghành

Master of International Finance/Master of Professional Accounting

Master of Arts (International Relations)

Master of Film and Video

Master of Commerce

Master of Information Technology

Master of Biotechnology

Master of Information Technology (Professional)

Master of Engineering

Master of Professional Accounting

Master of International Finance

Master of Business Administration (International)

Master of Applied Science

Master of Engineering (Professional)

Master of Biotechnology (Honours)

Master of Information Systems

Giá trị học bỗng

A$2000 ea

A$3000 ea

A$2000 ea

A$3000 ea

A$2000 ea

A$3000 ea

A$2000 ea

A$2000 ea

A$2500 ea

A$2000 ea

A$3000 ea

A$4000 ea

A$2000 ea

A$3000 ea

A$2000 ea

primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved