bannermovingsongngu3

HỌC BỔNG DU HỌC ÚC

Học bổng du học Úc - Deakin University International Scholarships Program (DUISP)

Print

deakin-logoĐại học Deakin có nhiều suất học bổng có giá trị đến A$ 5,000 cho các sinh viên quốc tế có kết quả học tập cao.

Các suất học bổng DUISP giành cho các sinh viên quốc tế ghi danh vào chương trình cử nhân hoặc sau đại học

Thêm chi tiết xin liên hệ OEC Global Education
Tel: 08 38208921 hay email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved