bannermovingsongngu3

HỌC BỔNG DU HỌC ÚC

Học bổng du học Úc hấp dẫn của Đại học James Cook Brisbane

Print

James Cook UniversityJames Cook University - Brisbane Campus
Học Bổng / Scholarship for 2011-2012:

Học sinh đăng ký học những chuong trình sau đây tại Brisbane Campus vào niên khóa 2011-2012 sẽ nhận được học bổng:

  • A$2,000 cho Sinh Viên học khóa Thạc sỉ
  • A$4,000 cho Sinh Viên học khóa Cử nhân
  • Miễn phí 10 tuần tiếng Anh
  • Tặng 1 vé máy bay 1 chiều đi Brisbane (Malaysia Airline)

Thêm chi tiết và nhận hồ sơ xin liên lạc OEC Global Education
Tòa nhà Trung Dũng, 151 Võ thị Sáu, Q3, HCMC
Tel: 08 38208921 / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved