bannermovingsongngu3

HỌC BỔNG DU HỌC MỸ

Học bỗng du học Mỹ - Tennessee Tech University

Print

ttu logoĐại học Tennessee Tech University có nhiều học bỗng cho sinh viên mới vào các khóa học cử nhân vào mùa xuân 2013.

1. Merit scholarship: 50% học phí của từng học kỳ giá trị khoảng $3748

2.Global Enhancement scholarship: được thêm $1000 / học kỳ

3. Legacy scholarship: dành cho sinh viên có người thân đã học tại TTU, giá trị $1000

Tất cả học bỗng này được gia hạn tới 4 năm tùy theo kết quả của học sinh.

Thêm chi tiết xin liên hệ OEC Global Education
Tel: 0838208921 / email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved