bannermovingsongngu3

HỌC BỔNG DU HỌC MỸ

Học bỗng du học Mỹ - Học bổng Full Rides của Musicians Institute có giá trị 100% học phí

Print

MI-logoHọc bổng Full Rides của Musicians Institute có giá trị 100% học phí cho sinh viên vào chương trình  Associate Degree hoặc chương trình Certificate trong các lớp Guitar, Bass, Drums, Keyboard hoặc Vocals. 

 

Để được xét, sinh viên phải đăng ký trước và được chấp nhận vào chương trình Associate Degree hoặc Certificate tại MI. 

* Học sinh hiện đang theo học tại MI không được tham gia vào học bổng này. 

Người nộp đơn được chấp nhận có thể nộp một đoạn video với phần trình diển để trường coi khả năng của mình.
Các đoạn Video này sẽ được xem xét bởi một ban giám khảo là giảng viên của trường và các thí sinh hàng đầu sẽ tiến tới một vòng bán kết mở bầu chọn công khai. Sau khi bỏ phiếu vòng, các thí sinh cuối cùng (được xác định bằng cách biểu quyết công khai và được xem xét bổ sung do ban giám khảo) sẽ được đến Los Angeles để biểu diễn trên sân khấu cho cuộc chấm điễm cuối cùng. Một sinh viên sẽ được lựa chọn là người chiến thắng của học bổng Full Rides, học bổng bổ sung có giá trị 50% học phí của MI sẽ được trao cho các học sinh khác của vòng chung kết.

Thêm chi tiết xin liên hệ OEC Global Education
Tel: 08 38208921 hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved