bannermovingsongngu3

HỌC BỔNG DU HỌC MỸ

Học bổng du học Mỹ - Cơ hội hoàn thành giấc mơ âm nhạc

Print

Musicians Institute Hollywood Giấc mơ âm nhạc của bạn có thể thành hiện thực để trở thành Ca sỉ hoặc Nhạc sỉ quốc tế chuyên nghiệp.
Trường nổi tiếng Musicians Institute tại Hollywood California tặng học bổng cho các sinh viên quốc tế có tài năng âm nhạc.
Học bổng có giá trị: $12,000
Hạn chót nộp hồ sơ: 15 October 2011
Thêm chi tiết xin liên lạc OEC Global Education
151 Võ thị Sáu, Lầu 9, Q3, HCMC
Tel: 08 38208921 / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved