bannermovingsongngu3

HỌC BỔNG DU HỌC NEWZEALAND

Học bổng du học New Zealand - Cao đẳng Whitireia Institue of Technology cấp học bổng trị giá NZ$5,000

Print

index Học bổng trị giá NZ$ 5,000 cho chương trình National Diploma in Hospitality Management (level 5) tại Cao Đẳng WHITIREIA INSTITUE OF TECHNOLOGY  ở Auckland – Newzealand

Học bổng dành cho khóa tháng 6 và tháng 9 năm 2013

Học phí sẽ giảm từ NZ$39,000 cho hai năm học còn NZ$34,000

Nộp đơn ghi danh và xin học bổng trước tháng 6 năm 2013.


Thêm chi tiết xin liên hệ OEC Global Education
Tel: 0838208921 / email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved