bannermovingsongngu3

HỌC BỔNG DU HỌC NEWZEALAND

Học bỗng du học Newzealand - Mountain View High School học bỗng 50%

Print

Mountain View logoHọc bổng trị giá 50% cho chương trình trung học tại MOUNTAINVIEW HIGH SCHOOL ở Tamaru – Newzealand

Học bổng dành cho học kỳ 1 năm 2013-2014

Giá trị học bống là 50% của học phí và phí ghi danh. Học phí là NZ$ 11,500 và Phí ghi danh là NZ$ 250, học bổng được cấp là NZ$ 6,000.

Nộp đơn ghi danh và xin học bổng trước ngày 1 tháng 10 năm 2013.

Thêm chi tiết xin liên hệ OEC Global Education
Tel: 0838208921 / email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved