du hoc uc

Du học Úc - Hệ thống giáo dục

Print

Hệ thống giáo dục của Úc

Hệ thống giáo dục của Úc

Hệ thống giáo dục của Úc được chia thành trường mẫu giáo , tiểu học, trung học và further education, bao gồm cả các trường cao đẳng kỹ thuật và Giáo dục (TAFE) và trường đại học.


hệ thống giáo dục úc2


Giáo dục Úc  bắt buộc từ năm học tiểu học 1 đến năm lớp 10.

Từ lớp 1-10 hoặc từ 6-15 tuổi khi trẻ em bị bắt buộc đi học sau đó mới được tiếp cận với thị trường lao động. Thực tập trong công nghiệp hoặc kinh doanh tại các khu vực kinh tế tư nhân, hoặc có thể có các khóa học khác nhau ngắn để học tại các trường cao đẳng TAFE, tốt nghiệp giáo dục tiểu học là bắt buộc. Hầu hết các học sinh chọn học tập tại các trường trung học để chuẩn bị đi học ở trường đại học hoặc cao đẳng kỹ thuật.

Secondary Education -
Trung học.

Giáo dục tiểu học và trung học tại Úc có trong trách nhiệm của mỗi tiễu bang thường bắt đầu nhận học sinh vào cho cả hai trường công và trường tư từ đầu năm 7 tuổi (tương đương lớp 1). Học sinh dưới 18 tuổi sang Úc học bắt buột phải có Guardian, thân nhân cũng có thể thay thế cha mẹ và được coi là Guardian. Nếu không có thân nhân, trường có thể làm Guardian và bảo đãm chuyện chăm sóc và việc học tập tại Úc.

Chia thành trường trung học.

 • Junior high school. (Lớp 7-10)
 • Senior High school (Lớp 11-12)

Trong việc tổ chức các khóa học của mỗi tiểu bang, các trường học được tự do để tổ chức các khóa học hoặc môn học ở trường nhưng phải được đúng tiêu chuẩn của chính phủ. Các trường trung học được chia làm nhiều loại: Trường phổ thông, Trường nội trú, Trường nam sinh, Trường Nữ sinh.

Trường Quốc tế. (InternationalSchool).
Một hệ thống giáo dục phổ thông dành cho học sinh quốc tế, đặc biệt là học sinh có nguồn gốc từ các nước không sử dụng tiếng Anh. Hầu hết các trường học tập trung vào việc giảng dạy cho học sinh có thiếu sót về tiếng Anh trong năm đầu. Từ tháng 2 đến đầu tháng 12, các trường mở cửa và nhận học sinh từ các quốc gia khác nhau. Để được nhận vào trường các học sinh phải có điểm tốt trong bài kiểm tra tiếng Anh IELTS kết quả (5,5) hoặc TOEFL (500) và kết quả học tập tốt. Nếu tiếng Anh không đủ điểm tốt có thể phải học tiếng Anh, được gọi là
English for Secondary Studies trong một thời gian trước khi ghi danh vào trường.
Foundation Studies, là chương trình chuẩn bị các học sinh vào đại học. Tại Úc, học sinh được học trong vòng 1 năm từ lớp 11 hay lớp 12, các khóa học cơ bản như Vật lý , Toán, tiếng Anh, Hóa học, Máy tính, Kinh doanh, kế toán, xã hội và lịch sử vv. Chọn vào những ngành Nghệ thuật, Khoa học và doanh nghiệp, trước khi học sinh ghi danh học từ Viêt nam phải hoàn thành lớp 11, có khoảng IELTS 5.0 hoặc TOEFL 500 và điểm trung bình (GPA) không được ít hơn 2.5 và nếu vượt qua tất cả các môn học của khóa học Foundation bạn sẽ được vào Đại học.

College of Technical and Further Education - trường Cao đẳng kỹ thuật và Giáo dục cao hơn.

Để tiếp tục theo hệ thống giáo dục ngắn hạn của chương trình (TAFE), học sinh phải hoàn tất lớp 10 cấp trung học và thời gian dạy nghề và đào tạo là khoảng đến 4 năm. Chương trình TAFE dùng trong các trường cao đẳng để đào tạo giáo dục chuyên nghiệp bao gồm tất cả các kỹ năng quan trọng, nghề nghiệp, công nghiệp, thương mại và các chương trình nghệ thuật. Trường TAFE giảng dạy được chia thành 3 cấp độ:

 •  Cấp Giấy chứng nhận dạy nghề 1-4 (Certificate I-IV): học kỳ từ 6 tháng đến 1 năm, cơ bản các khóa học dạy nghề tập trung vào kiến thức, trình độ của công việc.
 • Bằng cao đẳng (Diploma): thời gian khóa học 2 năm.
 • Bằng cao đẳng nâng cao (Advanced Diploma): thời gian là 2-3 năm, có thể chuyển điểm credit khi học lên đại học. Đối với những người muốn tiến bộ hơn và có nhu cầu đặc biệt, trường TAFE cũng được tổ chức cho các cơ quan bên ngoài cũng như có các khóa học matriculation dành cho người lớn là khóa học phổ biến chuyên sâu 1 năm cho những người có tuổi trên 18 mà không hoàn thành bậc trung học. Họ sẻ nhận được và tiếp tục học cao hơn.


Private Colleges - Trường Cao đẳng
tư nhân.
Trường cao đẳng nằm trên toàn nước Úc ở các thành phố lớn như Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Adelaide, Canberra, vv Tất cả các trường cao đẳng tư nhân phải được sự chấp thuận của Chính phủ. Bất cứ các trường Cao đẳng nào được chấp thuận bởi các hiệp hội chuyên nghiệp, thì có uy tín hơn. Các trường cao đẳng tư nhân thường có nhửng khóa học về kinh doanh chuyên nghiệp học từ 6 tháng đến 2 năm như Bằng Cao Đẳng (Diploma), Chứng chỉ I-IV (Certificate 1-4). Các khóa học tại các trường cao đẳng tư nhân thích hợp cho những người cần phải học tiếng Anh và chuyên nghiệp hơn cho sau khi học đại học, sau đó là học một khóa ngắn hạn và thực dụng.

Để nhận vào trường cao đẳng tư nhân, sinh viên phải có TOEFL 500 hay IELTS vào khoảng 5,0-5,5. Nếu tiêu chuẩn tiếng Anh không đủ, Học sinh có thể học Tiếng Anh tại các trường cao đẳng tư nhân. Một số trường cao đẳng tư nhân, nếu học sinh học tiếng Anh ở tại trường và nếu học sinh đạt tiêu chuẩn thì sẽ được vào thẳng các khóa học, không cần phải thi IELTS hay TOEFL.

University - Đại học.
Viện Công nghệ và Trường Đại học tại Úc có tiêu chuẩn chất lượng ngang ngưởng với các trường đại học của Vương quốc Anh, Mỹ và Canada. Để nhập vào trường đại học, các sinh viên đại học đều dựa trên kết quả học tập tại trường trung học. Trong trường hợp của sinh viên nước ngoài được dựa trên kết quả học tập tại trường trung học có thể được chỉ định bởi trường Đại học theo các sinh viên của họ từ các quốc gia khác nhau, trong trường hợp như Thái Lan, một số cơ sở giáo dục có thể được xem là đối với những người học xong 1 năm ở trường đại học cũng bằng ở Úc nên không phải kiểm tra chấp nhận được so sánh với Thái Lan. Các trường đại học mở những khóa dự bị cho các sinh viên không đủ trình độ chuyên môn vào những khóa học.Các sinh viên nước ngoài chỉ mất 1-năm, nếu học sinh có thể vượt qua đã có thể được chấp nhận vào học ở cấp đại học như các ngành đã chọn.sydney university of Melbourneprimi sui motori con e-max

Học bỗng Úc

Du học Úc - học bỗng ADS

Du học Úc - học bỗng ADS

Học bổng ADS năm 2012Hạn cuối là ngày 31/5/2011. Học bổng Phát triển Australia nằm trong khuôn khổ chương trình Học bổng Chính phủ Australia. Kết quả tuyển chọn sẽ được công bố vào tháng 10/2011 và các khóa học bậc sau đại học sẽ bắt đầu từ đầu năm 2012. Học bổng trị giá tới 300.000 AUD bao gồm...

Học bổng du học Úc hấp dẫn của Đại học James Cook Brisbane

Học bổng du học Úc hấp dẫn của Đại học James Cook Brisbane

James Cook University - Brisbane Campus Học Bổng / Scholarship for 2011-2012: Học sinh đăng ký học những chuong trình sau đây tại Brisbane Campus vào niên khóa 2011-2012 sẽ nhận được học bổng: A$2,000 cho Sinh Viên học khóa Thạc sỉ A$4,000 cho Sinh Viên học khóa Cử nhân Miễn phí 10 tuần...

Học bổng du học Úc - Deakin University International Scholarships Program (DUISP)

Học bổng du học Úc - Deakin University International Scholarships Program (DUISP)

Đại học Deakin có nhiều suất học bổng có giá trị đến A$ 5,000 cho các sinh viên quốc tế có kết quả học tập cao. Các suất học bổng DUISP giành cho các sinh viên quốc tế ghi danh vào chương trình cử nhân hoặc sau đại học Thêm chi tiết xin liên hệ OEC Global Education Tel: 08 38208921 hay email:...

Học bổng du học Úc - học bỗng Thạc sĩ của Đại Học Deakin có giá trị đến A$4,000

Học bổng du học Úc - học bỗng Thạc sĩ của Đại Học Deakin có giá trị đến A$4,000

Đại Học Deakin có các suất học bổng Thạc sĩ có giá trị đến A$4,000 giành cho các sinh viên quốc tế có kết quả học tập tốt Thêm chi tiết xin liên hệ OEC Global Education Tel: 08 38208921 hay email: \n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view...

Học bổng Du học Úc tại Đại học Tasmania - Giảm 25% học phí

Học bổng Du học Úc tại Đại học Tasmania - Giảm 25% học phí

Học bỗng du học Đại học Tasmania Học bổng Tasmanian International Scholarship (TIS) giảm 25% học phí tại Đại học Tasmania cho các chương trình dự bị, đại học và sau đại học (ngoại trừ nghành Y Khoa, Y Dược) cho những sinh viên có kết quả học tập tốt. Điều kiện kết quả học tập là GPA 8.0 / 10...

 • Du học Úc - học bỗng ADS

  Du học Úc - học bỗng ADS

  Thursday, 24 March 2011 11:16
 • Học bổng du học Úc hấp dẫn của Đại học James Cook Brisbane

  Học bổng du học Úc hấp dẫn của Đại học James Cook Brisbane

  Thursday, 16 February 2012 15:31
 • Học bổng du học Úc - Deakin University International Scholarships Program (DUISP)

  Học bổng du học Úc - Deakin University International Scholarships Program (DUISP)

  Wednesday, 09 May 2012 13:26
 • Học bổng du học Úc - học bỗng Thạc sĩ của Đại Học Deakin có giá trị đến A$4,000

  Học bổng du học Úc - học bỗng Thạc sĩ của Đại Học Deakin có giá trị đến A$4,000

  Wednesday, 09 May 2012 13:42
 • Học bổng Du học Úc tại Đại học Tasmania - Giảm 25% học phí

  Học bổng Du học Úc tại Đại học Tasmania - Giảm 25% học phí

  Thursday, 10 May 2012 15:33

Giới thiệu các trường tại Úc

 • Du học Úc - University of Wollongong (UOW), New South Wales

  university of wollongongĐại học Wollongong, còn được gọi là UOW, là một trường đại học công lập ở thành phố ven biển Wollongong, New South Wales, Úc.
  Trường nằm khoảng 80 km về phía nam Sydney.
  Đến năm 2009, trường đại học đã có tổng cộng 26.008 sinh viên, bao gồm 10.459 sinh viên quốc tế.
  ĐẠI HỌC WOLLONGONG, NEW SOUTH WALES, ÚC, được đánh giá là một trong những học viện nghiên cứu và giảng dạy hàng đầu của Úc, nằm trong bảng xếp hạng TOP 15 trường đại học của Úc và TOP 250 trường đại học tốt trên Thế Giới. Đến với Wolongong, sinh viên không những được hưởng nền giáo dục với chất lượng 5 sao mà còn có cơ hội tìm được việc làm với mức lương cao sau khi tốt nghiệp.

   

  Read more...  
 • Du học úc - Adelaide Institute of Business and Technology (AIBT) - Adelaide

  AIBTAdelaide Institute of Business and Technology (AIBT) nằm trong khu trung tâm kinh doanh của thành phố xinh đẹp Adelaide, South Australia.
  Tại AIBT chúng tôi cố gắng cung cấp một sự chuyển đổi chất lượng để học đại học, môi trường làm việc và đối với sinh viên quốc tế sẽ học được một văn hoá và ngôn ngữ mới và kinh nghiệm thú vị.

  Read more...  

 • Du học Úc - Baxter institute - Melbourne

  Baxter institute

  Kể từ khi được thành lp năm 1971 như là mt salon chuyên nghip, Baxter Institute (trước là Sheila Baxter Institute) đã phát trin thành một cơ s đào to được kính trng được công nhn bởi chính ph Úc. Trong 20 năm qua chúng tôi đã trở thành nhà lãnh đạo trong vic đào to các chuyên gia về tóc và săn sóc sắc đp. Gần đây chúng tôi đã m rng sang đào to chuyên môn về sửa ô tô, làm bánh, chế to, kinh doanh, tiếng Anh. Một số sinh viên nước ngoài ca chúng tôi đã đếnđào to với phương phápvà kinh nghiệmduy nhất của Baxter Institute  t các nước như châu Âu, châu Phi, Ấn Đ, Sri Lanka, Anh, Malaysia, Thái Lan, Nht Bn, Mauritius, Việt Nam và Trung Quc.

  Read more...  
 • Du học úc - University of Ballarat - Victoria

  uballarat-logoCó nguồn gốc từ năm 1870, Đại học Ballarat (UB) là Đại học thứ ba lâu đời nhất ở Úc. Chúng tôi có một lịch sử lâu dài và thiết lập mối liên kết để phát triển công nghiệp và chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi đối với lao động tại Úc và trên thế giới.

  Bầu không khí thân thiện của UB, quy mô lớp học nhỏ và nhân viên năng đóng góp vào chuỗi của chúng tôi xếp hạng sao, bao gồm năm ngôi sao cho chất lượng giảng dạy và bốn ngôi sao từng cho sự hài lòng sau đại học, nhận được một công việc, sự đa dạng văn hóa và kỹ năng chung chung. (Nguồn: Đại học tốt Hướng dẫn 2010)

  Read more...  
 • Du học Úc - La Trobe University - Melbourne


  Latrobe universityLa Trobe University là trường Đại học thứ ba của tiểu bang Victoria.
  Campus chính tại Bundoora, Melbourne,ở bang Victoria.
  Tổng số học sinh đã có hơn 26.500 người, trong đó có 4.200 sinh viên nước ngoài đến từ hơn 90 quốc gia. 

  Read more...  
 • Du học Úc - Boxhill institute , Melbourne

  boxhill-logo Box Hill Institute of TAFE là tổ chức giáo dục hàng đầu của bang Victoria về chương trình đào tạo nghề và cao đẳng.

  Học viện Box Hill Tafe, thành lập năm 1924, tạo một môi trường có cảnh quan đẹp, an toàn và môi trường hứng thú, nơi sinh viên sẽ tích lũy kinh nghiệm thực tế và các kỹ năng cần thiết để có một sự nghiệp xứng đáng. Sinh viên đến đây từ khắp nơi trên thế giới để học tập cùng các chuyên gia trong ngành. Với hơn 1200 sinh viên quốc tế đến từ hơn 50 quốc gia, Học viện là một trong các cơ sở giáo dục đại học và kỹ thuật lâu đời nhất và lớn nhất Australia.

    Read more...  

 • Du học Úc - University of Tasmania (UTAS), Tasmania

  Active Image.University of Tasmania (UTAS) là trường đại học lâu đời nhất đứng hạng thứ tư trong số các trường Đại Học chất lượng của Úc. Trường đại học có hơn 25.000 sinh viên và 23 học viện gồm trung tâm nghiên cứu và đào tạo nằm ở 3 khuôn viên khác nhau. Trường đại học UTAS được biết đến với nhiều chương trình giảng dạy chất lượng và là thế mạnh về khả năng nghiên cứu ở các lĩnh vực như khoa học, kỹ sư và công nghệ, nghiên cứu về Nam Cực, các nghiên cứu hàng hải, kinh doanh, pháp luật, giáo dục, nhân văn và khoa học xã hội, nghệ thuật sáng tạo và y tế.  Nhiều sinh viên tốt nghiệp tại UTAS đã và đang làm việc và giữ các vị trí cao trên toàn thế giới.

   

  Read more...  
 • Du học Úc - Holmes College - Melbourne

  HolmesInst-logo Holmes Institute là một trong những trường tư lớn nhất của Úc. Thành lập năm 1963, đến nay trường có 42.000 sinh viên tốt nghiệp đến từ 35 nước trên thế giới. Hệ thống trường học của Holmes đã phát triển tại 5 khuôn viên chính: Melbourne, Sydney, Brisbane, Gold Coast và Cairns)
  Holmes cung cấp nhiều chương trình học từ tiếng Anh, PTTH, Các khoá học Diploma (Cao đẳng) và chương trình học đại học, sau đại học.

  Read more...  
 • Du học Úc - Victoria University - Melbourne

  victoria universityĐại học Victoria (VU) là một trường đại học năng động, đa văn hóa nằm tại Melbourne, thủ phủ của tiểu bang Victoria, Úc. Trường tọa lạc gần trung tâm thành phố và khu cộng đồng người Việt. 3 trong số 11 cơ sở ở ngay tại Trung tâm mua sắm Melbourne, và 4 cơ sở khác nằm cách trung tâm 10 km. Trường đại học Victoria là trường đại học thứ 5 của chính phủ Úc. Ngay từ ngày thành lập trường đã có 4 Campus, cho tới nay mở tới 11 Campus tại miền tây nước Úc

   

  Read more...  
 • Du học Úc - Swinburne University of Technolgy, Australia

  swinburne logoSwinburne University of Technolgy – Được thành lập từ năm 1908, Đại học Kỹ thuật Swinburne là một học viện giáo dục và đào tạo hướng nghiệp với hơn 100 năm kinh nghiệm. Tại đây, sinh viên có thể tiếp cận với thế giới thực tiễn qua những bài học kinh nghiệm thực tế, Swinburne hiện có 26.000 sinh viên đang học tại trường, trong đó có khoảng 4.500 sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.  Trường Đại học Kỹ thuật Swinburne có 5 cơ sở đào tạo tại thành phố Melbourne và một phân hiệu quốc tế tại bang Sarawak, Malaysia.

  Read more...  
 • Du học Úc - Deakin University - Melbourne


  deakin-logoTrường Đại học Deakin
   là một trong những trường Đại học lý tưởng và phát triển của Úc với khoảng 30.000 sinh viên đang học tập tại các cơ sở đào tạo của trường. Vậy lí do gì để bạn lựa chọn Đại học Deakin?

  Read more...  
 • Du học Úc - James Cook University (JCU)- Australia


  jcu new logoTrường Đại học James Cook (JCU) là một trong những trường công hàng đầu của Úc được thành lập vào năm 1970 ở Townsville, bang Queensland.

  Read more...  
 • Du học Úc - Australia University Ranking

  Australia-120-animated-flag-gifsAustralia University Ranking Read more...  

 • Du học Úc - Holmesglen institute - Melbourne

  holmesglen-logoHolmesglen là học viện đào tạo nghề nổi tiếng tại Melbourne. Đươc thành lập vào năm 1982. Tọa lạc tại thành phố Melbourne - thành phố lớn thứ 2 của Úc, Học viện Holmesglen gồm có 3 cơ sở tại các vùng Chadstone, Moorabbin và Glen Waverley, các cơ sở của trường đều nằm gần trung tâm thành phố giúp học sinh thuận tiện trong việc di chuyển, đi lại.

  Holmesglen cũng là cơ sở giáo dục đầu tiên ở Úc đạt được tiêu chuẩn Chứng Nhận Bảo Đảm Chất Lượng Quốc tế ISO:9001.

  Read more...  

 • Du học Úc - Gold Coast College, Queensland

  gcc logo     Trung tâm Anh Ngữ Gold Coast College nằm tại 1 Nerang Street tại Southport, gần với các tiện nghi, phương tiện công cộng, ngân hàng và đối diện với Trung tâm mua sắm Australia Fair và Gold Coast Broadwater. Trường thường xuyên có các khóa Tiếng Anh Tổng quát và IELTS khai giảng vào thứ 2 hàng tuần, cũng như các khóa Cambridge Exam Course và English + Courses có các đợt khai giảng quanh năm.

  Read more...  

 • Trường Taylors College con đường ngắn nhất để có bằng cử nhân khoa học trường đại học Tây Úc

   

  taylorsTrường  Taylors College con đường ngắn nhất để có bằng cử nhân khoa học trường đại học Tây Úc  

  Taylors College là trường quốc tế hàng đầu ở Úc và New Zealand.

  Read more...  
 • Du học Úc - Đại học Công Nghệ Queensland (QUT)

  qut-logoĐại học công nghệ Queensland (QUT) nằm tại thành phố Brisbane, là một trong những trường danh tiếng của Australia. Trường xếp hạng 5 sao về tỷ lệ sinh viên có công việc ngay khi ra trường. Hiện, trường có hơn 40.000 sinh viên theo học, trong đó có hơn 6.800 sinh viên quốc tế đến từ 90 quốc gia trên thế giới.

  Read more...  
 • Du học Úc - Học viện SAE với 50 campus trên thế giới

   SAE
  Học Viện SAE – Du học Úc - Học viện SAE với 50 campus trên thế giới

  Học viện SAE được thành lập ngay từ năm 1977 bởi kỹ sư âm thanh, nhà sản xuất đĩa hát và nhà kinh doanh Tom Misner.

                                                                                                             

   

  Read more...  
 • Du học Úc - The University of Western Australia (UWA)

   

  The University of Western Australia (UWA) hin đang nm trong top 120 trường Đại hc trên thế gii và nm trong top 10-18 các trường Đại hc danh tiếng trong khu vc Châu Á- Thái Bình Dương.

  Read more...  
 • Du học Úc- The University Of Sydney

   

  Giới thiệu về trường The University of Sydney

  Trường được thành lập vào năm 1850 tại Sydney bang New South Wales nước Úc, Đại học Sydney là Viện Đại Học đầu tiên tại Úc và là một Viện Đại học nghiên cứu hàng đầu tại nước Úc, nổi tiếng về công tác giảng dạy xuất sắc.

  Read more...  
 • Du học Úc- Trường Cao đẳng quản lý quốc tế Sydney (ICMS)


  Giới thiệu về trường

  Trường Quản lý quốc tế Sydney - ICMS được thành lập năm 1996 tại khu Manly, Sydney một địa điểm du lịch lý tưởng. Tại đây bạn có thể nhìn ra bờ biển Thái Bình Dương bao la ở phía Bắc trải dài tới tận bãi biển trung tâm New South Wales và cảng Sydney ở phía Nam.

  Read more...  
 • Du học Úc- Trường đại học công nghệ Queensland (QUT)

   

  Giới thiệu về trường

  Được thành lập năm 1908 tại Brisbane tại thành phố sôi động nhất bang Queensland,Đại học Công nghệ Queensland(QUT) là một trong những trường danh tiếng của Úc. Hiện, có hơn 40.000 sinh viên đang theo học tại trường, trong đó có hơn 6.800 sinh viên quốc tế đến từ 90 quốc gia trên thế giới. Trường là một trong những sự lựa chọn hàng đầu cho các bạn học sinh, sinh viên có ý định du học Úc

  Read more...  
 • Du học Úc- Trường Trung học Công lập Box Hill

   

  Box Hill High School được thành lập năm 1930. Danh tiếng của trường được xây dựng dựa trên truyền thống học tập xuất sắc, sự tận tình của giáo viên và chất lượng chăm sóc cá nhân của học sinh.

  Read more...  
 • Du học Úc cùng trường Eynesbury

   

  Eynesbury được thành lập năm 1989 và toạ lạc tại trung tâm thành phố Adelaide phía Nam nước Úc. Eynesbury bao gồm có Cao Đẳng Eynesbury, Viện Anh ngữ Eynesbury và Học viện Kinh Doanh và Công nghệ Eynesbury.

  Read more...  
 • Đường tắt để bước vào một trong những trường Đại học hàng đầu thế giới (QUT)

   

  Bạn có thể theo học chương trình liên thông nào để được nhập học chương trình cử nhân tại trường Đại học QUT?

  Read more...  
 • Du học Úc- Trường Le Cordon Bleu

   

  Giới thiệu sơ lược về trường Le Cordon Bleu

  Được thành lập vào năm 1895 ở Paris, Le Cordon Bleu là nhà cung cấp giáo dục hàng đầu thế giới về lĩnh vực nghệ thuật nấu ăn, ẩm thực và khách sạn với các khu học xá hiện diện tại khoảng 20 quốc gia như Úc, Anh, Canada, Mỹ, Tây Ban Nha, Newzealand, Malaysia… với khoảng 50 trường quốc tế và có hơn 20.000 sinh viên trong nước và sinh viên quốc tế du học Úc theo học hàng năm.

  Read more...  
 • Du học Úc- Trường cao đẳng quốc tế Asia Pacific

   

  Cao đẳng quốc tế Asia Pacific (Asia Pacific International College - APIC) là một cơ sở giáo dục tư nhân tổ chức các khóa sau đại học và học tập mở dành cho các bạn muốn du học Úc. Trường có 2 cơ sở ở thành phố Sydney và Melbourne.

  Read more...  
 • Du học Úc- Cao đẳng Deakin-Con đường trực tiếp vào trường Đại học Deakin

   

  Cao đẳng Deakin chính là con đường trực tiếp đưa bạn đến với trường đại học Deakin - một trong những ngôi trường danh tiếng nhất nước Úc. Tại đây, các bạn sẽ được trải nghiệm giáo môi trường giáo dục tiên tiến để đảm bảo cho mục tiêu học tập tại đại học Deakin.

  Read more...  
 • Du học Úc- Trường Đại học Charles Sturt (CSU)

   

  Trường Đại học Charles Sturt- Charles Sturt University (CSU) được biết đến là một trong những Đại học công lập hàng đầu tại Úc. Trường được thành lập năm 1989 tại thành phố New South Wales-Úc, hàng năm trường thu hút hơn hàng trăm du học sinh Việt Nam du học Úc tại trường.

  Read more...  
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved