Học viện Freshman - FH Aachen University

 

Học viện Freshman – CHLB Đức tiếp tục tuyển sinh


Với hệ thống giáo dục thuộc vào những nước hàng đầu thế giới và bằng cấp được công nhận trên toàn cầu, nước Đức ngày càng thu hút sinh viên nước ngoài đến học tập, trong đó có sinh viên Việt Nam. Số lượng sinh viên Việt nam được cấp visa vào Đức du học ngày một tăng, khoảng 500 người/năm.

Read more...

Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved