Tọa đàm - Tầm Quan Trọng Của Những Nền Giáo Dục Tiên Tiến - March 2013

Print

Tọa đàm - Tầm Quan Trọng Của Những Nền Giáo Dục Tiên Tiến


Talk Show - The Important of the Advanced Higher Education System
………………….
Thứ bảy,09 tháng 03 , 2013.
Thời gian 18:00-20:30 PM
VJCC Conference Room - Foreign Trade University HCMC (Việt Nam)

primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved